Privatumo politika

Privatumo politika

Mums rūpi duomenų apsauga
Dėkojame, kad lankotės mūsų interneto svetainėje. Mes labai atsakingai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl siekiame ne tik pateikti Jums išsamų internetinį pasiūlymą, bet ir užtikrinti Jūsų teises asmens duomenų tvarkymo lygmenyje. Mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Ką darome su Jūsų informacija?
Tvarkome ir naudojame Jūsų laisva valia pateiktus asmens duomenis, siekdami palaikyti santykius su klientais, taip pat vykdydami užsakymą. Prireikus reikiami duomenys perduodami paslaugų teikėjui. Neprekiaujame Jūsų duomenimis ir kitaip neperleidžiame jų tretiesiems asmenims.

Kokiais atvejais renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų asmeninę informaciją?
Tik tam, kad apsaugotume savo sistemas, mes (o kai kuriais atvejais ir tretieji asmenys) kaupiame įeičių rinkmenas, kurias sudaro informacija apie kiekvieną naudotojo priėjimą prie duomenų bazių šioje interneto svetainėje bei jų parsisiuntimą. Kiekviena įeičių rinkmena susideda iš:
interneto svetainės, iš kurios Jūs patenkate į mūsų tinklalapį;
IP adreso;
priėjimo prie duomenų datos ir laiko;
kliento paklausimo;
„http“ atsakymo kodo;
perduotų duomenų apimties;
informacijos apie Jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą.
Jei tam, kad būtų pateiktas pasiūlymas internetu, prašoma įvesti asmeninius ar komercinius Jūsų duomenis (pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą, pavardę / pavadinimą, adresus), šią informaciją atskleisite tik savo laisva valia. Taip perduotus asmens duomenis naudojame tik tuo tikslu, kuriam jie buvo mums perduoti. Rengdami atsakymus į Jūsų paklausimus, tvarkydami Jūsų užsakymus, kai naudojatės mūsų paslaugomis, kai kuriais atvejais atskiras užduotis pavedame atlikti subrangovams. Jiems atskleidžiame tik tuos duomenis, kurie yra būtini atlikti užduočiai, ir jie juos naudoja tik nurodytu tikslu. Be to, paslaugų teikėjai sutartiniu pagrindu yra įpareigoti laikytis šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos.

Naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/ paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_ga Analtinis Google Analytics programos slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Klientui apsilankius interneto svetainėje 2 metus
_gat Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. Pirmo apsilankymo metu 1 min
_gid Analitinis Google Analytics programos slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Klientui apsilankius interneto svetainėje 24 val.

 

Kokių veiksmų galiu imtis prieš duomenų kaupimą?
Pateikę prašymą, turite teisę gauti informaciją apie sukauptus su Jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis. Be to, remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami ir (arba) perduodami reklamos tikslais. Teisės aktų nuostatos Jums taip pat suteikia teisę taisyti, blokuoti ir ištrinti šiuos asmens duomenis. Tokiais atvejais Jums reikia kreiptis raštu arba elektroniniu paštu į mūsų toliau nurodytą už duomenų apsaugą atsakingą kontaktinį asmenį.

Sutikimo sąlygos
Jūsų sutikimas leis mums vertinti Jūsų kaip vartotojo elgseną lankantis mūsų tvarkomuose interneto puslapiuose bei skaitant mūsų platinamus naujienlaiškius, kaupti duomenis ir priskirti vartotojo profiliui ar el. pašto adresui. Vartotojo elgsenai įvertinti ypač svarbu, kuriose puslapio dalyje stabtelite, kokias nuorodas spaudžiate. Naudojame šitaip surinktus duomenis tam, kad Mūsų reklama, skleidžiama interneto svetainės įterpinių ir spaudinių pavidalu, labiau atspindėtų Jūsų interesus.

Jei turite daugiau klausimų
Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, prašome kreiptis telefonu: +370 652 34 212.