Privatumo politika

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

1. ĮŽANGA

Mes, UAB „Enesola“ (toliau – Bendrovė), rimtai rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu (asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, kuri yra susijusi su identifikuotu ar galimu identifikuoti gyvu žmogumi, kaip vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, elgsena interneto svetainėje ir pan.). Žemiau pateikiamas privatumo pranešimas yra skirtas visiems asmenims, kurie susisiekia, dirba, siekia kandidatuoti ar kitaip bendradarbiauja su Bendrove, naudojasi Bendrovės paslaugomis ar kokiu kitokiu būdu pateikia savo asmens duomenis Bendrovei.
Šis privatumo pranešimas yra sukurtas remiantis galiojančiais teisės aktais ir rekomendacijomis, kaip Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Valstybinės Duomenų Apsaugos Inspekcijos (toliau – VDAI) gairės. Privatumo pranešimu siekiama nurodyti duomenų subjektų teises, pareigas, taip pat kitą informaciją, kuri privaloma pateikti pagal BDAR.
Bendrovės paslaugos nėra skirtos vaikams (t. y., jaunesniems nei 14 metų asmenims).

2. DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Enesola“, juridinio asmens kodas 302787411, buveinė Vokiečių g. 27-5, LT-45263 Kaunas, yra šiame privatumo pranešime nurodomų asmens duomenų duomenų valdytojas (sąvoka pagal BDAR).

3. DUOMENŲ VALDYTOJO KONTAKTAI

Asmens duomenų apsaugos temomis galite susisiekti su Bendrove el. paštu: dap@enesola.lt.

4. KAIP GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS?

Asmens duomenys mūsų yra tvarkomi, kai naudojatės įvairiomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis:

 • Duomenis pateikiate Jūs patys, pavyzdžiui, siekiant įsidarbinti, naršant interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, užklausiant el. paštu ar per pagalbos tarnybą;
 • Duomenis pateikia įmonė / bendrovė, kurioje dirbate ar kuriai kitaip priklausote ir kuri turi sutartinių ar juridinių santykių su Bendrove;
 • Duomenys generuojami, kai naudojatės mūsų paslaugomis, pirkdami ar naudodamiesi jomis nemokamai;
 • Duomenis gauname iš kitų šaltinių, kurie juos perduoda mums vykdydami valdžios institucijų nurodymus ir pan.;
 • Kai Bendrovė užklausia jų teisėto intereso pagrindu iš (pvz., Sodra, kredito reitingo bendrovės, viešieji registrai, kt.);

5. KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS?

Duomenų tvarkymas yra vykdomas remiantis šiais principais, kaip yra nurodyta BDAR 5 straipsnyje:

 • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;
 • tikslo apribojimo principas;
 • duomenų kiekio mažinimo principas;
 • tikslumo principas;
 • saugojimo trukmės apribojimo principas;
 • vientisumo ir konfidencialumo principas;

Be visa kita, Bendrovė imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad galėtų užtikrinti atskaitomybės principe užtikrintą pareigą.

6. KAIP APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, ėmėmės organizacinių ir techninių priemonių, kurios yra skirtos tinkamai reglamentuoti ir tvarkyti Jūsų duomenis. Tokios priemonės įtraukia, tačiau neapsiriboja: VDAI gairės, informacijos apsaugos valdymo standarte ISO 27001 / ISO 27002 nurodytos priemonės, EDPB (European Data Protection Board) ir WP29 (Working Party 29) gairės ir rekomendacijos.

Organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės įtraukia, tačiau neapsiriboja šiomis priemonėmis: asmens duomenų tvarkymo politika, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, rizikos vertinimas, informacijos saugos incidentų valdymo tvarka, informacijos saugos politika, asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų registras, duomenų tvarkymo susitarimai su duomenų tvarkytojais ir duomenų valdytojais, personalo tvarkos, nuolatiniai darbuotojų mokymai ir kt.

Techninės asmens duomenų apsaugos priemonės yra realizuotos remiantis informacijos saugos politika. Pasitelkiant duomenų tvarkytojus visada yra sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas.

7. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME?

7.1 Klientų duomenys

Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytojas:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Kiek laiko saugomi asmens duomenys Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Užklausų sprendimas Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas telefonas, el. paštas, adresas, žinutė Po užklausos išsprendimo 2 metai Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis
Bendrovės sudarytų paslaugų sutarčių vykdymas Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, užsakymų informacija, sudarytos sutarties informacija 10 metų po paskutinės sąskaitos išrašymo Sutarties vykdymas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b papunktis
Mokesčių apskaita ir kontrolė Bendrovės duomenys arba fizinio asmens duomenys, kontaktinio asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, užsakymų informacija), sudarytos sutarties informacija, sąskaitų duomenys 10 metų po sąskaitos išrašymo Sutarties vykdymas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b papunktis
Skolų valdymas Bendrovės duomenys arba fizinio asmens duomenys, kontaktinio asmens duomenys (vardas, pavardė, skola, skolos pobūdis, skolos susidarymo aplinkybės) 10 metų po skolos panaikinimo Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis
Rinkodara Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas 3 metai Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

 

7.2 Darbuotojų, kandidatų į praktiką bendrovėje duomenys
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Kiek laiko saugomi asmens duomenys Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Atranka į laisvas darbo vietas arba praktiką Gyvenimo aprašymas, partnerio / įdarbinimo agentūros informacija, kita kandidato pateikta informacija Iki atrankos į darbo / praktikos poziciją pabaigos. Duomenų subjektui sutikus – iki 3 metų Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

 

7.3 Interneto svetainėse tvarkomi duomenys
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Kiek laiko saugomi asmens duomenys Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Interneto svetainės lankymo techniniai duomenys IP adresas, data ir laikas, užklausa, užklausos statusas (HTTP kodas), persiųsti duomenys, naršyklės duomenys, operacinė sistema, šalis 6 mėn. Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis
Interneto svetainės lankymo analizės duomenys Slapukais renkama puslapių lankytojų anoniminė informacija Pagal Google privatumo politiką Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

Daugumoje interneto svetainių yra naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą. Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

7.4 https://www.enesola.lt tvarkomi papildomi duomenys
Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas Duomenų tvarkymo pagrindas
_gat_gtag_UA_128105499_1 Google Analytics slapukas. Naudojamas riboti užklausų skaičių Sesija Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis
_gid Google Analytics slapukas. Naudojamas atskirti vienus vartotojus nuo kitų 1 para Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis
_ga Google Analytics slapukas. Naudojamas atskirti vienus vartotojus nuo kitų 730 parų Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

Taip pat šioje svetainėje yra tvarkomi šie papildomi duomenys:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Kiek laiko saugomi asmens duomenys Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Vartotojo autentifikavimas ir autorizavimas Vardas, pavardė, slaptažodis, prisijungimo vardas, el. pašto adresas, žinutė Iki naudojamasi sistema Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

 

7.5 Socialiniuose tinkluose tvarkomi duomenys

Jūsų psedonimizuotus duomenis tvarkome kartu su Google (Google Analytics paslauga). Rekomenduojame susipažinti su Google privatumo sąlygomis: https://policies.google.com/privacy

8. KOKIAS TEISES IR PAREIGAS JŪS TURITE?

8.1 Teisės
 • Teisę būti skaidriai informuotiems, taip pat, kokias teises turite. Tai atliekama šiuo privatumo pranešimu.
 • Teisę būti informuoti apie tvarkomus Jūsų duomenis, taip pat susipažinti, kokius konkrečiai Jūsų duomenis tvarkome. Paprašyti savo duomenų kopijos galite kreipdamiesi į Bendrovę.
 • Teisę ištaisyti, ištrinti duomenis. Jei pastebėjote, kad duomenys nepilni, netikslūs – galite kreiptis į Bendrovę ir mes išnagrinėsime Jūsų atvejį. Taip pat galite paprašyti pašalinti Jūsų duomenis. Šį veiksmą galėsime atlikti, jei nebus kitų teisės aktų, kurie įpareigoja duomenis saugoti.
 • Turite teisę paprašyti apriboti duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, kol išsiaiškinsime netikslumus.
 • Turite teisę paprašyti perkelti duomenis.
 • Turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytumėme Jūsų duomenis, taip pat bet kada atšaukti duotus sutikimus.
 • Turite teisę nesutikti su automatiniu sprendimų priėmimu, tame tarpe profiliavimas, kurie Jums turi ženklias pasekmes. Šiuo metu Bendrovė netaiko tokio sprendimų priėmimo.
8.2 Pareigos

Atkreipiame dėmesį, kad norėdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę, todėl turėsite pateikti duomenis apie save.

Jei užklausos apimtis bus didelė, galime paprašyti mokesčio už užklausos įgyvendinimą.

Bendrovei veikiant kaip duomenų tvarkytojui, veikiame pagal duomenų valdytojo nurodymus ir duomenų tvarkymo susitarimo nuostatas.

Jūs esate atsakingi, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

9. KAM IR KADA GALIME PERDUOTI JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti, kai:

 • Jūs išreiškėte sutikimą perdavimui;
 • tai turime daryti įstatymų numatyta tvarka, kai to reikalauja valdžios / teisėsaugos institucija / ikiteisminį tyrimą atliekanti institucija, teismas ar jų atstovai, įtarus nusikalstamą veiką, kilus ginčui, pvz., VMI, Registrų centras, FNTT, Policija, Ginčų komisija, kriminalinės žvalgybos institucijos, kt.
 • pasitelkiame duomenų tvarkytoją tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms:
  • audito bendrovėms;
  • veiklos, saugumo, procesų ir kt. konsultantams;
  • teisines ir skolų išieškojimo / perėmimo pirkimo paslaugas teikiantiems subjektams, centrinei hipotekos įstaigai;
  • bankams, kredito unijoms ir kitoms finansines paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • draudimo bendrovės;
  • informacinių technologijų paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • archyvavimo paslaugų subjektams;
  • buhalterinių paslaugų subjektams;
  • ryšių paslaugų subjektams;
  • fizinės apsaugos paslaugas teikiantiems subjektams;
  • bendrovės verslą ar jo dalį parduodant, reorganizuojant ar kitaip pertvarkant – suinteresuotoms šalims;
  • kt.

Visi Jūsų duomenys tvarkomi Europos Ekonominės Bendrijos ribose, neperduodami į trečiąsias šalis. Esant poreikiui perduoti į kitas šalis, galime remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami kiti tinkamą duomenų apsaugą užtikrinantys mechanizmai, pvz., standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos.

10. INFORMACIJOS APSAUGA

Bendrovės tinklapiuose paskelbta informacija, jos kopijavimas, atgaminimas, nuorodos į ją leidžiamos tik su raštišku Bendrovės leidimu. Jį galima gauti kreipiantis į info@enesola.lt . Šis leidimas nereiškia autorinių ar turtinių teisių į medžiagą perdavimo.

11. KUR IR KAIP GALITE KREIPTIS?

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis Jums patogiu būdu:

 • paštu: dap@enesola.lt
 • Paštu adresu Studentų g. 65-308, 51369 Kaunas
 • Atvykę į mūsų buveinę adresu Studentų g. 65-308, 51369 Kaunas

Visada stengsimės surasti abiem pusėms tinkamą sprendimą, tačiau jei vis dėlto mūsų veiksmai ar neveikimas kelia Jums klausimų, visada galite kreiptis į Valstybinę Duomenų Apsaugos Inspekciją (smulkesnė informacija adresu https://vdai.lrv.lt).

12. PRIVATUMO PRANEŠIMO GALIOJIMAS IR PERŽIŪRA

Mes reguliariai peržiūrime, ar šis Privatumo pranešimas atitinka teisės aktus ir Bendrovės tvarkomus asmens duomenis.

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ar programinėje įrangoje.

Šio privatumo pranešimo paskutinio redagavimo data 2021-08-30.